kostomlatska685.pfjb.cz


Directmail
Chcete být informováni
o nových událostech?
Napište nám svůj email.


Kontakty:

Společenství vlastníků
Kostomlatská 685/1
190 00 Praha 9

e-mail

Nové zálohy na zbytek roku 2005 (19.9.2005)
Od 1. 10. jsou nově stanoveny zálohy na služby. V nich se projevilo zvýšení platby do fondu oprav a stanovení nákladů na běh SVJ (spotřební materiál, právní pomoc, odměny členům výboru a kontrolní komise). Ostatní položky zůstávají stejné.

Nezapomeňte od 1. 10. 2005 změnit účet, na který platíte zálohy na 1041026666/5500.

V rámci snižování nákladů na dům rozhodl výbor podniknout tyto kroky (rozepisuji dle jednotlivých položek evidenčního listu), případně již některé kroky provádí:

 • Úklid domu - současná společnost L+V dostává k 30.9. výpověď a je vypsáno nové výběrové řízení na úklid s cílem od 1.1.2006 stlačit náklady alespoň na 80% současného stavu.
 • Odvoz odpadu - částka placená TSK za odvoz odpadu. Tuto sumu mohou snížit všichni vlastnící a nájemníci důkladnějším tříděním odpadu a nepohazováním odpadků mimo popelnice.
 • Vodné a stočné - s touto položkou se nedá nic dělat.
 • Elektřina společné prostory - výbor zadal spočítat náklady na změnu vypínačů v chodbách na vypínače s časovačem (jako na hlavní chodbě u výtahu).
 • Teplo - výbor společně s Austisem nutí Pražskou Teplárenskou k podpisu nové smlouvy se stanovením nových povinných příkonů výměníku (úspora na ceně za GJ cca 20%). Dále firma Skanska předává výměníky do vlastnictví Pražské Teplárenské (úspora za servis výměníků). Celý proces je bohužel velice zdlouhavý a doufáme, že se nám společně s dalšími domy na Novém Proseku podaří vše dořešit do 1.1.2006.
 • STA - od 1.12. již nebude fungovat servis STA, případné poruchy budou řešeny formou celkového servisu. Tato položka tedy nebude vůbec.
 • Výtah - vzhledem k probíhající záruce není možné změnit servisní firmu, výbor rozhodl uspořit alespoň na telefonní lince určené pro nouzové volání z výtahu.
 • Fond oprav - zůstává stejný dle rozhodnutí výboru alespoň po několik let. Jakmile bude obsahovat dostatečné prostředky, je věcí shromáždění rozhodnout, zda platbu do FO snížit nebo zda prostředky investovat do některé úpravy domu.
 • Odměna správci - již od 1.4.2005 běží nižší sazby od firmy Austis.
 • Ohřev TUV - situace stejná jako u Tepla.
 • Vodné, stočné pro TUV - jako u Tepla.
 • Servis - již od 1.9.2005 funguje jiná servisní společnost (Bytoservis) než Skanska. Úspora je cca 20%.
 • Údržba chodník, zeleň - situace stejná jako u Úklidu domu (výpověď a nové výběrové řízení).
 • Pojistné - současná pojistná smlouva končí 30.11.2005, výbor rozhodl o oslovení konkurenčních pojišťoven, v případě výhodnější nabídky pojišťovnu změní.
 • Náklady na provoz SVJ - zůstanou alespoň do dalšího shromáždění.

Nové zálohy budou platné zhruba do března 2006, kdy Austis bude zasílat vyúčtování za rok 2005 současně s novými zálohami na rok 2006. Ty by již měly zahrnovat výše uvedená úsporná opatření.

Verze pro tisk je ke stažení v sekci dokumenty.

Zpět na aktuality