kostomlatska685.pfjb.cz


Directmail
Chcete být informováni
o nových událostech?
Napište nám svůj email.


Kontakty:

Společenství vlastníků
Kostomlatská 685/1
190 00 Praha 9

e-mail

7. schůze výboru domu (4.3.2005)
Po delší odmlce proběhla další schůze výboru. Byla řešena otázka komunikace se správcem Austis a rozdány úkoly členům výboru.

Hlavním bodem bylo jednání o dopisu od firmy Austis ze dne 7.2.2005, ve kterém se ohrazuje nad pochybeními, které jí byly písemně vytknuty výborem dopisem ze dne 31.1.2005.

Dalším bodem byla nemožnost kontaktování vlastníků jednotek v případě havárie. Pro tento účel budou rozdány všem bytům formuláře, ve kterých výbor vyzve majitele i uživatele jednotek k uvedení základních kontaktních údajů.

Výbor byl kontaktován majitelem dvou nebytových prostor v domě (oba prostory vedle zastavárny v ulici Terezínská), který by zde rád zřídil pizzerii. Zatím se jedná pouze o zjišťování reakcí obyvatel domu. Jednotky totiž nebyly kolaudovány s tímto záměrem a pro přebudování a následnou novou kolaudaci je třeba souhlas všech vlastníků jednotek.

Dále byla řešena otázka dostatečnosti/nedostatečnosti popelnice před domem. Výbor zjistí navýšení platby pro případ, že by byl odvoz objednán vícekrát týdně.

Další body schůze jsou uvedeny v zápisu, který je ke stažení v sekci dokumenty.

Zpět na aktuality