kostomlatska685.pfjb.cz


Directmail
Chcete být informováni
o nových událostech?
Napište nám svůj email.


Kontakty:

Společenství vlastníků
Kostomlatská 685/1
190 00 Praha 9

e-mail

5. schůze výboru domu (11.11.2004)
Na 5. schůzi výboru bylo jednáno o zápisu výboru do obchodního rejstříku, o vyúčtování poplatků za rok 2003, o dlužnících, o nové pojistné smlouvě a především o situaci kolem převodu komunikací.

Co se týče zápisu do obchodního rejstříku, JUDr. Jankotová připravila potřebné podklady, které je nyní nutné podepsat každým členem výboru. Některé podpisy musí být úředně ověřené, proto se všichni členové vystřídají s podepsáním u notáře, resp. na matrice.

Po dohodě s firmou Austis výbor obdrží přesný postup rozpočítání nákladů mezi jednotlivé vlastníky a získání vyúčtování poplatků za rok 2003. Poté výbor provede konečné rozhodnutí v této věci.

Firma Austis předložila výboru návrh na novou pojistnou smlouvu na dům. Uvedená smlouva by měla ušetřit 30% ročních nákladů na pojištění oproti stávající pojistce. Výbor rozhodl o prozkoumání trhu s pojištěním. Konečné rozhodnutí o pojistné smlouvě na příští rok padne na některé z dalších schůzí výboru.

Skanska žádá vlastníky bytů o podpis plné moci, která by Skansce umožnila vložit věcné břemeno na pozemek vlastníků ve věci přístupu k veřejnému osvětlení. Díky tomu by bylo možné předat přístupové komunikace do vlastnictví a správy Hl. města Prahy. Komunikace jsou v současné době spravovány Skanskou a tento stav je nadále neudržitelný. Výbor se rozhodl podpořit tuto akci informačními letáky.

Další body schůze jsou uvedeny v zápisu, který je ke stažení v sekci dokumenty.

Zpět na aktuality